Posts Tagged “Solskiftet 2”

Ny lekplats på innergården

Ny lekplats på innergården

Styrelsen beslutade hösten 2016 att vi ska köpa in en ny rutschkana till innegården. Det gör vi tillsammans med grannföreningen Solskiftet. Under våren 2017 installerades ett nytt lektåg, nya vippgungor och en ny sandlåda.

Go Top